UDSAT på ubestemt tid.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Fostbroderskabet

 

torsdag den 12. marts 2020 kl. 1900 i Ågård Forsamlingshus.

 

Dagsorden: Valg af dirigent.

                     Nedlæggelse af Fostbroderskabet som drøftet på ordinær generalforsamling.

 

 

Såfremt nedlæggelse vedtages af den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes der hermed til ny ekstraordinær generalforsamling onsdag den 12. marts 2020 med start umiddelbart efter den samme aften afholdte ekstraordinære generalforsamling.

 

 

Der henvises til vedtægternes § 8:

Eventuelt forslag til nedlæggelse af Foreningen Fostbroderskabet skal angives som et særligt punkt på dagsordenen.

Nedlæggelse af foreningen kan ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for nedlæggelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter reglerne i § 7.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

Dorthe Larsen

 

I aftenens løb serveres snitter. Tilmelding til dette skal ske til Dorthe Larsen inden den 9. marts.