Generalforsamling

Fostbroderskabet

Den lokale foredragsforening

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 5 februar 2020 kl. 19.00

i Ågård Forsamlingshus

Dagsorden i.h.t. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag- forslag sendes til formanden inden d.20.1.20

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. P.t. Er der ingen suppleanter. På valg er Dorthe Larsen, Niels Christian Mortensen, Iver Krog (alle modtager genvalg).

6. Valg af revisor

7. evt.

Ved generalforsamlingen er Fostnroderskabet vært ved en øl og vand, der vil være kaffe og kage bagefter. Erik Klarsø har venligst lovet at spille til et par sange fra højskolesangbogen.

Bedste hilsner 

bestyrelsen for Fostbroderskabet