Foreningen idag

Som man kan se af programmet for den kommende sæson , så lever emnerne godt op til den oprindelige formålparagraf: at underholde og uddanne.

Selv med kun otte arrangementer når emnerne vidt omkring både geografisk og indholdsmæssigt, og det lokale element er fastholdt, om end mindre end i starten, hvor det kun var medlemmerne selv, der gav oplæggene til møderne.

Kontingentet for medlemsskabet er kun 150 kr. pr. person, og deltager man flittigt nok sparer man beløbet ind gennem den lidt lavere pris for medlemmer ved møderne, men møderne er er åbne for alle. Vigtigst er det dog at der er medlemmer der bakker op om Fostbroderskabet.