Foredrag afholdt i foreningen i år 2000 til 2020

Generalforsamling

Fostbroderskabet

Den lokale foredragsforening

Generalforsamlingen afholdt onsdag den 5 februar 2020 kl. 19.00

i Ågård Forsamlingshus

Dagsorden i.h.t. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag- forslag sendes til formanden inden d.20.1.20

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. P.t. Er der ingen suppleanter. På valg er Dorthe Larsen, Niels Christian Mortensen, Iver Krog (alle modtager genvalg).

6. Valg af revisor

7. evt.

Ved generalforsamlingen er Fostnroderskabet vært ved en øl og vand, der vil være kaffe og kage bagefter. Erik Klarsø har venligst lovet at spille til et par sange fra højskolesangbogen.

Bedste hilsner 

bestyrelsen for Fostbroderskabet 


Stiftelsesfest 14.12.2019 - aflyst

Torsdag d. 9 maj 2019:

Tur til Randbøl Hede

sammen med naturvejleder Peer Høgsberg

Mødested: Ågård Forsamlingshus kl. 17.15 og kører sammen i egne biler til Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, Randbøl.

Per Høgsberg tager os med på en vandretur over heden og fortæller om stedets planter og dyr,krydret med gode anekdoter. 

Efter 1-2 timer afslutter vi med en forfriskning, som Foredragsforeningen sørger for.

pris: kr.50/medl.kr.75/ikke medl.

23 August 2016 kl. 18.30 Byvandring i Gravens v/Åge Justesen

Vi går en tur gennem Gravens hvor tidligere elinstallatør i Gravens Åge Justesen vil fortælle os om byens tidligere beboere og erhvervsliv.

Vi mødes ved Gravens Maskinforretning Bramdrupvej 33, kl 18.30

Pris medlemmer 50 kr. og ikke medlemmer 75 kr.